S exuell omgivning varierar i skilda faser fran livet

S exuell omgivning varierar i skilda faser fran livet

Saken dar glod som flera upplever inom nago foralskelse ar nagot ovrigt an de kanslor sasom finns postumt flera mans. Det betyder inte att det forena ar battre alternativt mindre bra ann det andra, men forvantningar om att erotis narmilj skall kolla lika ut leder inte svar at besvikelse. Det befinner sig ett sporr att bagg amna bli belate med sexlivet. Har befinner si goka principer som kan hjalpa de sam din delagare att designa goda forutsattningar.

1. Omhetsbevis. Positiva emotione erhalla ej inom en vakuum. Vi att yttra varma kanslor samt handla don bagg gillar okar gladjen samt lusten. ”Jag anser sa kopiost forsavit nar ni pillar jag gansk ino nacken.” ”Du ager sa lena ske – kan n ick kela mig pa armen?” Positiva emotione okar saledes forutsattningarna pro njutbart banka baver, och sexet i sig okar positiva kanslor – fiffigt vad?

Olikheter i, eller utebliven sam sankt begarelse, befinner si det bestamt vanligaste problemet tv soker bistand forut. Det forsta steget befinner si att prov begripa hurs lusten skiftning. Koper det forsavit nagon officiell stressig cykel? Age du skild jatte- sug fran inledningsvis? Finns det oenighet? Oavsett anledning sa finns det don ni kan skapa darfor att eskalera lusten, andock paradoxalt tillrackligt utspelar en oskadd andel ifall att icke koncentrer villig banka baver, ehuru villko manga ganger ar den varsta lustdodaren.

Koncentrera kungen deltagand i stunden: nervspanning ar motsatsen at att besta https://kissbrides.com/sv/asianbeautydating-recension/ arme samt genast

Finna tillfallen: ansat att kanna ige hej sam mojlig-heter. Er nog behover stanga av mobilerna av och till, bringa barnvakt alternativt hejda kvar inom sangen nagon tillag tag villig sondagsmorgonen?

Satta fore relationen: astadkomme foremal saso bagg gilla

Borta tanken: Fina glosa, kramar alternativt varma blickar kan generera tankar gallande banka baver. Ehur det ick befinner si tidpunkt hygglig dar skapar det forutsattningar for begarelse.

Beroring samt vallus inte me villko villi ligga med: forsavit det finns nagon barkraftig antydan it ansprak hos e itu ede, kan er komma overens forsavit att mirake nago period hejda utbredd beroring och att skarp skal besta villig att hitta i retur at lusten. Inom parterapi fore hane vanligtvis odl kallat ”sexforbud” for att understryka vikten it att studera sug samt vallust igenom vidroring saso inte ska leda till kuttra sju. Igenom att minska fordran kan lusten oka.

2. Ligga med ar mer ann fora i och orgasm. Goka kan fullkomlig besta nagon nodvandig pusselbit, andock det befinner sig fjarran ifran det slut. Sexuella handingar befinner si saso ett kontinuum, darbort allt ifran blickar, tranande samt karleksfulla glos mot konsumgange alternativt oralsex kan fa plats. Tillsammans det anser vi icke att blickar eller ord i sig ar banka baver, skada a andra sida bidrar omhetsbetygelser, kroppssprak sam samfardsel till lustfyllt banka baver.

3. Sexlivet skiftning. Vi ar samtlig olika ino rang bruten bojelse alternativt preferenser, skad vi skifta aven ino tempo tillsamman livets stig. Det befinner sig forsiktig att grubbla att sexlivet blott blir mindre bra med aren, andock sakforhallande ar att den initiala attraktionen och gnistan kan ersattas bruten djupare emotioner it frandskap, intimitet och omsesidig forstaelse. Vi ska minna att kuttra sju nog icke heller befinner si jambordig viktigt ino samtliga aldrar alternativt ino allihopa faser itu livet – allman. Enbart en minoritet bruten kvinnor over 65 sam knappast halften bruten mannen inom likadan alder uppger att det befinner si relevant pro dem att vara sexuellt operativ. A andra sidan kan foremal saso narmiljo, sexi och sexuell snudd likva vara betydelsefulla.

4. Jamfor dig ick – samt vadra nervspanning. ”Kommer mi pro hastigt?” ”Vad tycker han forsavitt grimas kropp?” ”Alla andra har absolut kopiost mer goka an vi …” Det finns massor orostankar runt sex sam om n inte ens vagar godta oron stav de personligen sa finns det chansnin att saken da vaxer sig starkare samt urholkar relationen. Vara tips darfor att bruka oro befinner sig:

Paminn dej om att bavan befinner si tankar – ick nagon objektiv faktum: sang tankarna foreligga dar, alltemellanat kan saken da enkla losningen ta udden it orons styrka.

Finn nyanser: Visst, din delagare kan handa skulle onska alska oftare ann du, skad det betyder icke att hen vill ga ur de. Att nyansera svart-vita orostankar skanke synvinkel.

Tilltal din delagare: e metod att synnerligen prova sanningshalten ino tankarna ar att tala med din kompanjo. Sag hur du tanker samt kanner, tordas blotta radslor – det utmanar forestallningarna.

5. Framfora sam gripa. Nago karleksfull sam alskand parrelation koper forsavit att formedla samt gripa, och vid banka baver stalls det kungen sin tagg. Det befinner si ett dans darbort bada behover deltaga och underst bade plocka sam overge plats. Genom att beskada den andres behov och veta framfora okar chanserna mo egen njutning. For en pusselbit kan saken dar verkliga utmaningen befinna att personligen njuta. ”Jag age komplicerat att slappna av och ge ja han – som att mig skams.” Alltemellanat kan man tarva trana pa antingen det forena alternativ det andra. Dansen tender bliv saso suvera nar bagge kan bidraga sam plocka.

6. Prata med varandra. Det befinner sig genom kommunikation sasom din delagare kan uppfatta va ni tanker, kanner sam upplever – sam stallforetradande versa. ”Tander grimas partner ick villig mej langre?” ”hurda sam underbe vill hen gora?” igenom att sannerligen lyssna nar din medspelare vill informera nagot och presentera att du forsoker forsta, okar chanserna stav nago konstruktiv dialog. ”Jag forstar att n blir frustrerad forsavitt n kanner att ni forgott tar initiativet.” A andra sidan betyder ej det att ni behover instamm. Ni kan lyssna och bekrafta det du hor, andock meda uttrycka hur sa n solo kanner. ”Jag begripe att du blir uppstoppad forsavitt ni kanner att n stadse far greppa initiativet. Medan ganska n verkligen inneha mer sexlust – det betyder icke att jag alskar dig mindre.”

Omhetsbevis, utforskande it lystnad, omsesidigt fruktbarand samt tagande aven samfardsel okar chanserna att kuttra sju blir ett informator mot njutning samt nagon pata fran handlingskraft. Skada glom inte da att det befinner sig ert sexliv. Endas du kan kunna hur sa du vill sam behover. Se varandra, samtala samt finna ni korbana at intimitet.

Ida snabb ar docent inom psykologi sam Steven Linton befinner sig seniorprofessor i psykologi utbredd Orebro universitet. I host kommer deras skrift Du, sjalv & sex: ifall lust samt omgivning inom parrelationer ut kungen Natur & Kultur.

About the Author

Leave a Reply

*